De tuin van het voormalig missiehuis aan het Weidom 12 biedt niet alleen de grote maar ook de kleine kunstenaar de gelegenheid om zijn/haar werk te tonen.
Er is daar niet alleen gelegenheid om kunstwerken te tonen, maar ook wordt er ruimte gereserveerd voor belevenissen zoals Biodanza, Yoga of onstnappen uit een EscapeRoom, bekijken van foto’s uit de oude doos etc. Ben jij kunstenaar, of beoefen je een hobby zoals dans, toneel of muziek,  meldt je dan aan voor een stand/kraam of voor een optreden op ons open podium!

Maak gebruik van onderstaand inschrijvingsformulier om jezelf aan te melden.

De inschrijving is geldig na inlevering van het inschrijfformulier en de betaling van het inschrijfgeld van €10 euro. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnr: NL91RABO 0137764316 t.n.v. M.A.W. Vondenhoff.  Graag onder vermelding van Deelname kunstmarkt en heel belangrijk: uw Naam. (vaak is de naam van de rekeninghouder niet dezelfde als die van de inschrijver, waardoor we niet weten van wie de betaling komt.)

 

Inschrijfformulier

Akkoordverklaring

13 + 1 =